.: ODKIAĽ - KAM?
Pôvodný plán revitalizácie z roku 2002

Revitalizáciou skupiny podnikov Horizont Slovakia a.s. a B.M.G. invest sa zaoberal Ing. Patrik Pachinger vo februári roku 2002. Vypracoval materiál s názvom "Ekonomická projekcia", ktorá v teoretickej rovine mala efektívne riešiť situáciu, v ktorej sa v tomto období skupina podnikov nachádzala. Nebyť zásahu štátnej exekutívy sme mohli dnes, s odstupom času, skutočne posudzovať efektivitu navrhovaných riešení. V období roku 2002 sa k navrhovanej projekcii vyjadril Prof. Ing. Milan Majcher, C...
.: KONKURZ
priebeh konkurzu v chronologickom poriadku

Osviežme si pamäť pripomenutím udalostí zo začiatku a prvej polovice roka 2002. Kúpa a prevziatie spoločností ich novými majiteľmi, prechodné uzatvorenie pobočiek z dôvodov auditu, mimoriadne zasadnutie vlády, spolitizovanie kauzy a následné skriminalizovanie dosiaľ neexistujúceho obchodno - právneho sporu. Desaťtisíce klientov, nie z vlastnej vôle, sa zrazu dostáva do polohy poškodených a fungujúca spoločnosť, napriek tomu, že si stále plní svoje záväzky a  na...
.: KAUZA
...

Kauzu Hornizont dnes reprezentuje rozsiahly súdny spis, obsahujúci nekoľko tisíciek strán s výpoveďami svedkov, obvinených i s listinnými dôkazmi. Nie všetky kroky a úkony však boli  vykonané podľa práva, veľa z nich ani v zmysle zdravého rozumu. Mnoho faktov, ktoré svojim obsahom mohli zmeniť priebeh kauzy a na ktoré obvinení a ich právni zástupcovia neustále poukazovali, sa vôbec nebralo do úvahy. Samotné vyšetrovanie a súdny proces vykazovali množstvo s...
.: QUO VADIS?
kam kráčame?

Situácia pre desaťtisíce klientov nebankoviek zdá sa byť patovou. Kam sa podeli ich investície, kde teraz asi tak sú a aká je vôbec perspektíva ich zhodnotenia? Otázky na ktoré dnes ešte neexistujú definitívne odpovede. Vo vzduchu visí viacero možností. Čosi, kedysi sľúbil štát, ale dá sa tomu vôbec veriť? Kam sa celá kauza pohne a ako skončí si dnes ešte nik netrúfne predpovedať. Návrh na riešenie, ktoré by mohlo byť prijateľné pre všetky tri zúčastnené strany – klientov, štát a podniky Horizon...
.: AKTUALITY
...

Aktuálne správy zo súčasného diania okolo kauzy Horizont -B.M.G. ...
.: PERLY
nonstop nonsens

Priebeh kauzy podfarbovalo množstvo rozporuplných udalostí. Diali sa počas súdnych pojednávaní, vyšetrovania, rozporuplné rozhodnutia vydávali orgány činné v trestnom konaní ako aj orgány štátnej moci. Vyberáme pre Vás "perly", ktoré dokumentujú častorát nekompetentné a samoúčelne jednanie zo strany súdov, vyšetrovateľov alebo politikov... ...
.: PRESS ROOM
Tlačová správa

Spoločný postup Združenia poškodených občanov a majiteľov spoločností BMG a Horizont   Bratislava, 21.2.2008, Na základe udalostí z rokov 2002 až 2007 sa súčasní majitelia spoločností BMG a Horizont, Ing. Patrik Pachinger a Dávid Brtva rozhodli už počas minulého roka podať žalobu na Slovenskú republiku. Pre túto žalobu existuje viacero dôvodov, hlavným však zostáva nezdôvodnený vstup štátu do súkromnej spoločnosti s vyvolaním krachu a následným vyhlás...
.: DOKUMENTY
povedali - napísali

V tejto sekcii sa nachádza akrchív dokumentov, ktoré Vám pomôžu získať prehľad o prebehu kauzy, o rozhodnutiach a verdiktoch, ku ktorým dospely súdy. Dokumenty určené na download sú zverejnené so súhlasom dotknutých osôb Ing. Patrika Pachingera a Dávida Brtvu....
.: KONTAKT
kontaktné maily

Dávid Brtvabrtva@kauzahorizont.sk Ing. Patrik Pachingerpachinger@kauzahorizont.sk Kontakt pre médiá: Branislav Matliak matliak@kauzahorizont.sk  Otázky a podnety:info@kauzahorizont.sk....