Refrakčné chyby
( Ďalekozrakosť, krátkozrakosť... )

02.06.2007 - 11:29:34

Do oka, ktoré nemá refrakčnú chybu, vstupujú svetelné lúče a lámu sa tak, aby dopadli na sietnicu do bodu najostrejšieho videnia (do oblasti žltej škvrny). Takéto oko vidí dobre a ostro. Ak sa lúče prichádzajúce do oka rovnobežne lámu tak, že dopadnú pred alebo za sietnicu, ide o refrakčnú chybu oka, a to krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus. Najčastejšou príčinou týchto chýb je zmena dĺžky oka alebo to, že časti oka zodpovedajúce za lom svetelných lúčov (rohovka a šošovka) lomia lúče viac alebo menej

Krátkozrakosť (myopia) je refrakčná chyba, pri ktorej človek vidí blízke predmety ostrejšie ako vzdialené. Oko je príliš dlhé alebo lomivosť optickej sústavy oka je väčšia. Svetelné lúče prichádzajúce do oka sa preto zbiehajú pred miestom najostrejšieho videnia a nie na sietnici, čím vznikne rozmazaný obraz na sietnici. Krátkozrakosť sa môže vyvíjať pomaly alebo vzniká náhle, najčastejšie v detstve alebo počas dospievania. U väčšiny postihnutých dochádza k stabilizácii zraku (tzn. zrak sa už nezhoršuje) v rannom dospelom veku. Postihuje asi jednu tretinu populácie nezávisle od pohlavia

Ďalekozrakosť (hypermetropia) je refrakčná chyba, pri ktorej sa vzdialenejšie predmety zobrazujú ostrejšie ako blízke. Oko je naopak príliš krátke alebo lomivosť optickej sústavy je nedostatočná. Svetelné lúče sa preto zbiehajú za sietnicou a na sietnici vzniká rozmazaný, zahmlený obraz. Ďalekozrakosť je bežná porucha zraku, pri ktorej vidíme zreteľne vzdialené objekty, ale objekty v našej blízkosti sú nejasné, rozmazané. Väčšinou sa vyskytuje už pri narodení a je dedičná. Niekedy sa v detskom veku prejaví škúlením. Väčšina mladých ľudí však vôbec nevie, že má toto ochorenie, pretože šošovka ich oka je flexibilná a kompenzuje tento stav. Ale s pribúdajúcim vekom sa elasticita šošovky znižuje a stráca schopnosť sa prispôsobovať. U ďalekozrakých ľudí je preto nutné vadu korigovať.

Starecká ďalekozrakosť (presbyopia) vzniká tak, že starnúce oko stráca schopnosť akomodácie, čiže stráca schopnosť prenášať na sietnicu obrazy blízkych predmetov zmenou tvaru šošovky
« novší článok - Akomodácia
» starší článok - Astigmatizmus

• vráť sa - články danej kategórie
powered by