Ľudské oko
( ...troška anatómie )

18.02.2007 - 09:31:06

Oko je z viacerých stránok významným orgánom ľudského organizmu. Z praktického hľadiska je oko najdôležitejším zmyslovým orgánom, lebo stelesňuje najvýznamnejší zo všetkých zmyslov - zrak. Zrak umožňuje vidieť svet v jeho rozmanitosti, rozlišovať svetlo od tmy, rozpoznávať formu predmetov, zistiť rozdielnosť medzi farbami, vidieť blízke i vzdialené priestory a pohyb v nich. Vonkajšiu vrstvu tvorí väzivová blana. Je to približne 1 mm hrubá, tuhá pevná blana, ktorá má dve časti - očné bielko /tvorí asi 5/6 väzivovej blany/ a rohovku, ktorá tvorí zvyšok. Je o niečo viac vyklenutá ako očné bielko, okrúhla, má priemer 11 mm a nachádza sa pred zrenicou a dúhovkou. Očné bielko a rohovka chránia jemné tkanivá vnútri oka a udržujú tvar očnej gule. Dôležitou vlastnosťou rohovky je okrem toho priezračnosť, čo umožňuje svetelným lúčom vnikať do oka. Ďalšou vlastnosťou rohovky je to, že najmä ona sa zúčastňuje na lome svetelných lúčov, čo umožňuje vznik ostrého obrazu na sietnici.


Živnatka tvorí strednú vrstvu očnej gule. Je hrubá asi 0,5 mm a vyznačuje sa tým, že je bohato zásobená krvnými cievami. Skladá sa z troch častí. Vpredu je dúhovka, od rohovky vzdialená 3 -4 mm a svojou zadnou plochou prilieha na prednú plochu šošovky. V strede dúhovky je čierny okrúhly otvor, ktorý sa nazýva zrenica. V dúhovke sú dva svaly, ktoré menia šírku zrenice. Majú veľký význam pri regulácii množstva svetla, ktoré vniká do oka. Pri silnom svetle sa zrenica zužuje, v šere a tme sa rozširuje. Za dúhovkou je zhrubnutá časť živnatky, vráskavec, ktorý sa skladá z dvoch častí. Jednu tvorí vráskovcový sval, ktorého činnosť spočíva v akomodácii /zaostrovaní/ oka. Druhú časť tvoria vráskavcové výbežky, ktoré tvoria /produkujú/ komorovú vodu.


Za vráskavcom je cievovka, asi 0,3 - 0,5 mm hrubá blana, ktorá zaberá najväčšiu časť živnatky. Sietnica je asi 0,3 mm hrubá, jemná priezračná blana, priliehajúca zvnútra na cievovku. Skladá sa z 11 vrstiev. Dôležitým miestom na sietnici je žltá škvrna. Vo vonkajšej vrstve sietnice, ktorú tvoria tyčinky a čapíky, začína vlastný dej videnia.


Obsah očnej gule tvoria priehľadné prostredia: komorová voda, šošovka, sklovec. Prvoradou úlohou komorovej vody je vyživovať šošovku, ktorá nemá ani krvné cievy, ani nervové vlákna.


Šošovka je značne pružný, priehľadný, dvojvypuklý útvar, podobný šošovici. Má priemer približne 9 mm a leží za dúhovkou. Na svojom mieste drží pomocou závesného aparátu. Hlavnou činnosťou šošovky je prepúšťať a lámať svetelné lúče, ktoré vnikajú do oka.


Sklovec je bezfarebný huspeninovitý útvar, vypĺňajúci celý priestor očného vnútra za šošovkou. Svojim tlakom pomáhajú sklovec a komorová voda udržiavať tvar očnej gule.


Nervové vlákna zo sietnice sa zoskupujú a vytvárajú zrakový nerv, ktorý je umiestnený v bradavke. Vlákna nervu prenikajú okrúhlym riečnicovým otvorom v očnom bielku do očnice, ktorou sa dostávajú do kanálu zrakového nervu a z neho do vnútrolebečnej dutiny.
« novší článok - Šedý zákal
» starší článok - Akomodácia

• vráť sa - články danej kategórie
powered by