Schlosshof
( Klenot Moravského poľa )

Na ploche vyše 50 ha sa vo východnej časti Schlösserstraße v Marchfelde rozprestiera areál cisárskej zámockej rezidencie Hof. Skvostné priestory vznikli začiatkom 18. storočia vďaka spolupráci dvoch najvýznamnejších osobností rakúskeho baroka. Poľný maršal, princ Eugen Savojský, ktorý sa stal legendou už počas svojho života, poskytol ako investor so zmyslom pre umenie takmer nevyčerpateľné finančné prostriedky, vďaka ktorým geniálny architekt Lucas von Hildebrandt zrealizoval majstrovskú koncepciu jedinečného umeleckého súboru, pozostávajúceho z reprezentatívneho paláca, umelecky stvárnených terasových záhrad a idylického statku.

Za čias neskoršej majiteľky, cisárovnej Márie Terézie, sa k zámku pristavalo jedno poschodie a v súlade s dobovým vkusom bol zámok prestavaný podľa vzoru francúzskeho klasicizmu. Panovníčka a jej rodina často a radi využívali zámok Hof ako súkromné útočisko, ale aj ako dôstojný rámec niektorých z najveľkolepejších dvorných slávností, ktoré sa slávili počas dlhého obdobia trvania habsburskej monarchie.

Na túto významnú tradíciu nadviazal v r. 2002 jeden z najambicióznejších kultúrnych projektov rakúskych povojnových dejín. Priestory zámku, ktoré od 19. storočia čoraz viac upadali do zabudnutia, boli s detailnou presnosťou revitalizované podľa historického vzoru a v máji 2005 znovu otvorené pre hostí. Odvtedy sa tento svet zážitkov s celoeurópskou jedinečnosťou stal špičkovou destináciou pre vyznávačov kultúry, prírody a pôžitku, ktorí chcú odhaliť fascinujúci svet baroka v jeho autenticite, mnohorakosti a atmosfére, ktorá je predchnutá minulosťou.

 

stránka : 1
Záhrada
Majstrovské dielo, umelecky zasadené do prírody
01.08.2008
09:15:16
stránka : 1
powered by