Bruck an der Leitha
( Spája Dolné Rakúsko s Burgenladom )

Bruck an der Leitha je rastúcim hospodárskym centrom v trojuholníku miest Viedeň - Bratislava - Györ. Blízkost' k územnej aglomerácii Viedeň a poloha priamo na dôležitýchdopravných spojeniach k susedným východným krajinám poskytujú dobré podmienky pre rozvoj priemyselných podnikov a služieb zameraných na export.

Okresné mesto sa nachádza v pestrej kultúrnej krajine medzi rozsiahlymi vinohradmi a zalesnenými pahorkami vrchoviny Leithy. Vd'aka geografickej blízkosti k národnému parku Dunajské luhy a k turistickej oblasti Neusiedler See, je mesto vhodným východiskom pre aktivity vol'ného času. Tu sa stretáva stará história s komfortom moderného centra, ktoré sa návštevníkovi predstavuje svojimi historickými stavbami, udržiavanými pohostinstvami, romantickými vínnymi pivnicami a pôvodnými viechami.

Dve historické miesta, ktoré sú oddelené územnou hranicou Dolné Rakúsko/Burgenland, ale historicky predsa úzko spojené, sa nachádzajú medzi vinohradmi a lužnými lesmi. Na okraji predhoria Álp, Leithskou pahorkatinou a medzi národným parkom Dunajské luhy a Neusiedelským jazerom - Seewinkel. Mestská atmosféra priamo v neporušenej prírode ponúka neobmedzenú dovolenkovú zábavu ako aj pre záujemcov o šport, tak aj pre záujemcov o kultúru.

(www.rin.at)

stránka : 1
Fontány v Brucku a Bratislave
Vraj sa podobajú.
ID: N 48.01.32 E16.46.44
01.08.2008
08:24:55
stránka : 1
powered by