Angern
( Hraničný prechod cez rieku Morava )

Stredisková obec Angern „kraľuje“ vo svojej oblasti aj obciam Mannersdorf,Ollersdorf und Stillfried-Grub. Spájajú vrchnú časť rovinatého Moravského poľa s „kopanicami“ vinárskej oblasti na hranici so Slovenskom. Kompou zo Záhorskej Vsi sa preveziete na druhú stranu Moravy. Otvára sa pred vami rozsiahle územie Moravského poľa, ktoré je bohaté na kulúrne, historické i prírodné súvislosti. Chránená oblasť Moravských luhov (March Auen) ukrýva množstvo nevídaných rastlinných druhov a poskytuje úkryt pre nespočetné druhy vtákov a vodných živočíchov. Moravské pole je rovinatou časťou Rakúska. Križuje  ho rozsiahla sieť turistických a cyklistických chodníkov. Práve obec Angern je „nástupným miestom“ na sedadlo bicykla, ktorým sa môžete vydať na ľubovoľnú svetovú stranu. Nenáročný terén zaručuje vám i vaśim deťom, že domov sa vrátite bez ujmy na nálade, zdraví a sebadôvere.

stránka : 1
Kompa
31.07.2008
09:31:37
stránka : 1
powered by