.: PRESS ROOM
( Tlačová správa )

Spoločný postup Združenia poškodených občanov a majiteľov spoločností BMG a Horizont

 

 

 

Bratislava, 21.2.2008, Na základe udalostí z rokov 2002 až 2007 sa súčasní majitelia spoločností BMG a Horizont, Ing. Patrik Pachinger a Dávid Brtva rozhodli už počas minulého roka podať žalobu na Slovenskú republiku. Pre túto žalobu existuje viacero dôvodov, hlavným však zostáva nezdôvodnený vstup štátu do súkromnej spoločnosti s vyvolaním krachu a následným vyhlásením konkurzu na tieto subjekty.

 

S týmto názorom sa však jednohlasne stotožňuje aj Združenie poškodených občanov, ktorí zvažujú pripojenie k žalobe Patrika Pachingera a Dávida Brtvu. Ich spoločný postup je len vyvrcholoním dlhodobej komunikácie medzi obidvoma stranami, ktorá prebieha už od samotného vzniku tohto združenia.

 

„Naša komunikácia začala už v roku 2002 okamžite po zmene majiteľov spoločností BMG, Horizont a následnom vzniku problému, ktorý vnímame ako dôsledok konania vtedajšieho vládného kabinetu,“ hovorí Štefan Šípoš, podpredseda Združenia poškodených občanov. „Dôvodom vzniknutej situácie je podľa nás vstup štátu do súkromnej spoločnosti s následkom znemožnenia jej fungovania, čo patrí medzi hlavné príčiny nášho spoločného postupu s pánom Pachingerom. Zvažujeme pripojenie sa k žalobe pána Pachingera voči Slovenskej republike, pričom práve v týchto dňoch prebieha právna analýza. Avšak naším dlhodobým cieľom je dosiahnuť uzákonenie odškodnenia,” dodáva.

 

Žaloba, v ktorej Ing. Patrik Pachinger a Dávid Brtva žalujú štát z pochybenia, bola podaná na štát Slovenskej republiky. Žiadajú v nej vysvetlenie množstvo formálnych a procesných chýb, ktoré sa vyskytli počas celého procesu a sú aj riadne zdokumentované samotnými súdmi, či dokonca zhrnuté v rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Pre lepšie pochopenie udalostí spojených s touto kauzou je však potrebné uviesť nasledujúce informácie.

 

Americká spoločnosť Cavalier Sales LLC, patriaca Ing. Patrikovi Pachingerovi sa v roku 2002 rozhlodla zakúpiť spoločnosť BMG, pričom BMG bola 100% matkou firmy Horizont. Údajná neexistencia tejto spoločnosti, či neskorší termín „nefungujúcej“ spoločnosti figuroval v zdôvodnení záujmu vlády o túto obchodnú transakciu medzi súkromnými subjektmi. Neskoršie potvrdenie od Ministerstva spravodlivosti USA, v ktorom sa uvádza, že spoločnosť riadne funguje a ma dobrú povesť, ktoré si Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyžiadalo doteraz nájdeme vo vyšetrovacom spise. Dokument, spolu s ostatnými dôležitými podkladmi je k nahliadnutiu aj na stránke www.kauzahorizont.sk.

 

 

 

Dôležité dátumy:

 

4.2.2002 – Patrik Pachinger po kúpe spoločnosti ohlasuje 14 dňový audit spoločnosti, pri ktorom budú všetky pobočky dočasne uzavreté. Súčasne premiér Slovenskej republiky zvoláva mimoriadne zasadnutie vlády, kde sa dohodnú, že nebankové subjekty bude vyšetrovať polícia a vyčlenili na to 70 miliónov Skk.

5.2.2002 – polícia hermeticky uzavrela spoločnosti BMG a Horizont.

11.3.2002 – po 34 dňoch od uzavretia vyhlásili predbežného správcu konkurznej podstaty.

25.3.2002 – po 48 dňoch polícia vrátila majetok predbežnému správcovi konkurznej podstaty, no podľa zákona mal byť tento majetok vrátený majiteľom spoločnosti.

28.5.2002 – vyhlásenie konkurzu za to, že „spoločnosť si neplnila svoje záväzky viac ako 30 dní od 5.2.2002“. Ku 31.1.2002 nebola na spoločnosti BMG a Horizont podaná ani jedna žaloba za neplnenie záväzkov a spoločnosti mali uhradené všetky splatné záväzky, čo jasne vyplýva z účtovníctva obidvoch spoločností.

 

„V tejto celej kauze sa cítime jednoznačne nevinní a našou snahou je nielen očistiť naše mená, ale samozrejme so Združením poškodených občanov hľadať spoločné riešenie situácie, v ktorej ľudia prišli o svoje peniaze z dôvodu neoprávneneho štátneho zásahu do súkromnej spoloňosti,“ povedal Patrik Pachinger.

 

„Podľa môjho názoru došlo ku klasickému predaju spoločností a až zásahom štátnych orgánov sa z obchodno-právnej veci stala trestno-právna kauza,“ dodáva právny zástupca obvinených JUDr. Roman Maťašovský.

 

 

 

Kontakty:

 

Dávid Brtva

brtva@kauzahorizont.sk

 

Ing. Patrik Pachinger

pachinger@kauzahorizont.sk

 

Kontakt pre médiá:

 

Branislav Matliak

matliak@kauzahorizont.sk

 

www.kauzahorizont.sk

.Tlačová konferencia 21. 02 2008   14.02.2008

Zvukový záznam z tlačovej konferencie, ktorá sa konala v hoteli Bratislava v Bratislave dňa 21. febr... ...