.: PERLY
( nonstop nonsens )

Priebeh kauzy podfarbovalo množstvo rozporuplných udalostí. Diali sa počas súdnych pojednávaní, vyšetrovania, rozporuplné rozhodnutia vydávali orgány činné v trestnom konaní ako aj orgány štátnej moci. Vyberáme pre Vás "perly", ktoré dokumentujú častorát nekompetentné a samoúčelne jednanie zo strany súdov, vyšetrovateľov alebo politikov.

.

.

 Rafinovaní   14.02.2008

...


Zaujímavý názor v odôvodnení už zrušeného rozsudku prezentoval Špeciálny súd, ktorý vyslovil, ž... ...
Oklamaná tabuľa   14.02.2008

...


Keďže práva obhajoby boli neustále potierané a tá nemohla získať základné informácie o tom... ...
Prezumpcia neviny je prekážkou   14.02.2008

...


Ing. Patrik Pachinger po viacnásobnom neúspešnom pokuse získať základnú informáciu o tom, ktorá... ...
Ako skáću levy cez plot?   14.02.2008

...


Predseda senátu Špeciálneho súdu viackrát odmietal otázky obhajoby na objasnenie závažných procesnýc... ...
Lipšicove rošády   14.02.2008

...


Minister spravodlivosti JUDr. Daniel Lipšic po osemmesačnej väzbe, po prepustení Ing. Patrika Pachin... ...