.: KAUZA
( ... )

Kauzu Hornizont dnes reprezentuje rozsiahly súdny spis, obsahujúci nekoľko tisíciek strán s výpoveďami svedkov, obvinených i s listinnými dôkazmi. Nie všetky kroky a úkony však boli  vykonané podľa práva, veľa z nich ani v zmysle zdravého rozumu. Mnoho faktov, ktoré svojim obsahom mohli zmeniť priebeh kauzy a na ktoré obvinení a ich právni zástupcovia neustále poukazovali, sa vôbec nebralo do úvahy. Samotné vyšetrovanie a súdny proces vykazovali množstvo sporných úkonov s prihliadnutím na častokrát irelevantné skutočnosti, jednoznačne smerujúce v neprospech obvinených.

.

.

 Poškodený správca konkurznej podstaty   14.02.2008

...


Údajným podvodom zo dňa 25. až 31.1.2002 mal byť podľa obvinenia, obžaloby a zrušeného rozsudku... ...
Spor o existenciu spoločnosti CAVALIER SALES, LLC   14.02.2008

...


Obvinenie znelo na podvod, pričom prvok omylu mal spočívať v tom, že obvinení kúpili Horizont n... ...