.: KONKURZ
( priebeh konkurzu v chronologickom poriadku )

Osviežme si pamäť pripomenutím udalostí zo začiatku a prvej polovice roka 2002. Kúpa a prevziatie spoločností ich novými majiteľmi, prechodné uzatvorenie pobočiek z dôvodov auditu, mimoriadne zasadnutie vlády, spolitizovanie kauzy a následné skriminalizovanie dosiaľ neexistujúceho obchodno - právneho sporu. Desaťtisíce klientov, nie z vlastnej vôle, sa zrazu dostáva do polohy poškodených a fungujúca spoločnosť, napriek tomu, že si stále plní svoje záväzky a  na ktorú doposiaľ nebola podaná žiadna žaloba kvôli ich neplneniu, sa dostáva do konkurzu. Lavína sa pohla a po čase nik poriadne nevie, kto je podvodník a kto poškodený. A orgány činné v trestnom konaní túto drobnosť dôsledne utajujú. Dodnes.

.

.Odkúpenie BMG Investu   17.02.2008

25. január 2002


Cavalier Sales, LLC odkúpila 100% podielu na spoločnosti B.M.G. Invest, s.r.o., ktorá je materskou s... ...
Odovzdanie spoločností   17.02.2008

1. február 2002


Vladimír Fruni, František Matik a Ing. Marián Šebeščák fyziky odovzdali spoločnosti a prís... ...
Zatvorenie pobočiek, zasadá vláda   17.02.2008

4. február 2002


Najbližší pracovný deň po prevzatí nový majiteľ dal príkaz na dočasné zatvorenie pobočiek na dobu 14... ...
Príkaz prokurátora na prehliadku   17.02.2008

5. - 6. február 2002


Na príkaz prokurátora Krajskej prokuratúry v Košiciach polícia v poobedňajších hodinách za... ...
Menovanie predbežného správcu   17.02.2008

11. marec 2002


Po 34 dňoch bol menovaný v Horizonte predbežný správca JUDr. Vladimír Bajtoš. Od tohto momentu ... ...
Vrátenie zaistených vecí   17.02.2008

25. marec 2002


Po 48 dňoch polícia vrátila v rozpore so zákonom zaistené veci predbežnému správcovi a nie... ...
Vyhlásenie konkurzu   17.02.2008

28. máj 2002


Krajský súd v Košiciach vyhlásil konkurz napriek podanej námietke zaujatosti o ktorej sa n... ...
Obvinenie z podvodu   17.02.2008

21. október 2002


Ing. Patrik Pachinger, Dávid Brtva a ďalší boli obvinení z údajného podvodu odôvodneného t... ...
Uznesenie Najvyššieho Súdu   17.02.2008

11. október 2007


Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnut... ...