.: ODKIAĽ - KAM?
( Pôvodný plán revitalizácie z roku 2002 )

Revitalizáciou skupiny podnikov Horizont Slovakia a.s. a B.M.G. invest sa zaoberal Ing. Patrik Pachinger vo februári roku 2002. Vypracoval materiál s názvom "Ekonomická projekcia", ktorá v teoretickej rovine mala efektívne riešiť situáciu, v ktorej sa v tomto období skupina podnikov nachádzala. Nebyť zásahu štátnej exekutívy sme mohli dnes, s odstupom času, skutočne posudzovať efektivitu navrhovaných riešení. V období roku 2002 sa k navrhovanej projekcii vyjadril Prof. Ing. Milan Majcher, Csc.

Okrem iného uviedol: "Ekonomickú projekciu vypracovanú Ing. Patrikom Pachingerom hodnotím ako reálnu a aplikovateľnú. Je výsledkom nekonvenčnej kombinácie konvenčných prvkov v praktickom peňažnom styku dostupných. Zabezpečenie návratnosti a minimalizácia rizika sú schopné uviesť obchodný prípad do pozitívneho vnímania zo strany investora."

.

.

 Krok 1: Zabezpečenie príjmov   19.02.2008

prvý krok


Prvý krok znamená zabezpečenie odberu výroby, pričom prostredníctvom finančných špecializovaných spo... ...
Krok 2: Nákup aktív   19.02.2008

druhý krok


Zabezpečenie príjmov dopĺňa ich potvrdenie derivátmi budúcich príjmov, ktoré sú v banke investora od... ...
Krok 3: Pravidelná finančná činnosť počas doby kontraktu - 10 rokov   19.02.2008

tretí krok


V súvislosti s krokom 3 je s bankou investora súčasne uzatvorený kontrakt o ročnom rozpúšťaní portfó... ...
Krok 4: Získanie voľných financií, úver a jeho splácanie   19.02.2008

štvrtý krok


Ide o získanie voľných financií - úveru na základe bankovej garancie, ktoré sa spláca priamo z banky... ...