GALLYS | UNIVERSUM | BARASA
HLAVNÁ STRÁNKAFÓRUMREGISTRÁCIA
MOJE MESTO

PODSTRÁNKY
Bazár
BRATISLAVSKý NáREZ
CHAER
CHATEAU KRAKOVANY
EASYTRIPPER
ČERNá DíRA
GOLEMISSIMO
HALUŠKY
HUDBA JE MOJ ZIVOT
ISABELLE
KAUZA HORIZONT - B.M.G.
LIVE LIFE
MOJE MESTO
MOSAD
MYSB
NEVIDíš?
NEWS
NLD
NOVINET
O.B.D
OMARGALLERY
PAUL WEBER
TVORIVOSť Z BASY
UNIVERSUM
WATERCUT SRO
ZICAFFé
REKLAMA

.

Google

statistiky easynet


.

Google PageRank

Rank SK

.

vyhľadávanie:


prihláste sa:
Nie ste zaregistrovaný? Môžete tak urobiť tu.
ALKOHOLIZMUS NIE JE SRANDA
( pre veľký úspech čítaj ešte raz! )

15.04.2009 - 08:55:26   3399 36 3 0

autor: Omar

K tomuto článku sa vraciame nie náhodou ešte raz a naša redakcia uvažuje, že tento článok bude tvoriť neodmyslyteľnú súčasť titulnej stranky vášho milovaného a zatracovaného portálu.

Zainteresovaným stranám doporučujem čítať denne 3 x pozorne vetu po vete.

ALKOHOLIZMUS

Spoločenská zábava, liek, stimulátor, uspávadlo alebo choroba? Odstraňovač zábran, strachu a trémy? Je Majster alkohol (podľa Jacka Londona) skutočný majster a dostane nenápadne každú vyhliadnutú obeť? Alebo je to lacná náhrada jedla? Je horšia závislosť na hracích automatoch, drogách alebo sexe? Ako sa dá poznať závislý od alkoholu? Vyberá si, alebo pije všetko ?

DEFINÍCIA


Alkoholizmus znamená závislosť na alkohole. Táto závislosť môže byť najskôr psychická (odstránenie napätia, stresov, zlepšenie komunikácie a nadväzovania vzťahov), neskôr fyzická (metabolizmus organizmu sa dožaduje pravidelného prísunu alkoholu). Nadmerné požívanie alkoholu sa nazýva abúzus a najčastejšie súvisí s pravidelným (denným) pitím, zriedkavejšie s epizodickým (nárazovým). Závislosť na alkohole spôsobujúca rodinné a pracovné problémy sa považuje za ochorenie (číslo diagnózy: F 10) a vyžaduje ambulantnú, častejšie hospitalizačnú liečbu. Predpokladajú sa genetické predispozície k vzniku alkoholizmu najmä od biologických otcov.

EPIDEMIOLÓGIA

Spotreba alkoholu v SR v roku 1995 bola 7,9 litrov 100 % liehu na obyvateľa, spotreba v ČR bola najvyššia v roku 1997: 9,8 litrov čistého alkoholu na obyvateľa. Predpokladaný výskyt problémov súvisiacich s alkoholom je u hospitalizovaných pacientov 20 - 60 %. Ďalšie demografické a epidemiologické údaje o spotrebe alkoholu sú uvedené v časti odporúčané stránky.


METABOLIZMUS ALKOHOLU

Praktický celé množstvo (90 - 98 %) sa metabolizuje v pečeni oxidáciou na acetaldehyd enzýmom alkohol dehydrogenázou, a na acetát enzýmom aldehyd dehydrogenázou. Je známe, že Japonci (a iní obyvatelia Ázie) netolerujú alkohol pre mutáciu izoenzýmu aldehyd dehydrogenázy asi u 50 % obyvateľov. Disulfiram (Antabus) je liek, ktorý inhibuje aktivitu tohto enzýmu, čo sa využíva liečebne. Etanol dodáva telu energiu, a alkoholici často až 50 % kalórií dostávajú z alkoholu, čo spôsobuje nedostatok niektorých vitamínov a minerálií (tiamín) ako i látok, ktoré majú ochranný vplyv na pečeň. Priemerný muž metabolizuje 5-10 g etanolu za 1 hodinu, tieto hodnoty sú však individuálne. Predpokladá sa, že asi 10 % populácie má schopnosť rýchlo metabolizovať alkohol, čo sa prejavuje rýchlym návratom k normálnemu fungovaniu organizmu.


ÚČINKY ETANOLU

Etanol sa veľmi rýchlo absorbuje (25% už zo žalúdka), po jedle je účinok pomalší. Etanol preniká do všetkých priestorov, v ktorých je v organizme voda. Koncentrácia v mozgu veľmi rýchlo dosahuje podobných hodnôt ako v krvi. Väčšina konzumentov pociťuje po požití eufóriu, stratu sociálnych zábran, sú aktívnejší, niekedy i agresívni. Kritickosť je znížená a úsudok oslabený. Niektorí ľudia pociťujú naopak útlm a ospalosť namiesto eufórie - u týchto osôb sa závislosť na alkohole vyvinie zriedkavejšie.


AKÚTNA INTOXIKÁCIA

Pri pokračovaní v pití sa zhoršuje koordinácia, reč, chôdza a pozornosť útlmom mozgovej kôry a vplyvom na mozoček. Postihnutý je odbrzdený, vtipkuje a ľahko nadväzuje známosti. Pri ďalšom pití dochádza k pohybom očí, k dvojitému videniu, k útlmu činnosti srdca a dýchania, poruche vedomia až po kómu. Často sa objavuje zvracanie a hrozí nebezpečie vdýchnutia jedla a tým zadusenia. Na ťažkú opitosť si často postihnutý nepamätá a často má tzv. "okno" na čas konzumácie alkoholu. Po vytriezvení sú časté bolesti hlavy, pocity na zvracanie, závraty a iné ťažkosti. Dôležitý je dostatočný prívod tekutín a sladkého jedla, pretože alkohol spôsobuje často ráno nízku hladinu cukru v krvi. Niektoré nápoje, ako napríklad pivo vo väčšom množstve, môžu spôsobiť deficit sodíka, preto sa odporúčajú aj slané jedlá.


CHRONICKÝ ALKOHOLIZMUS

Vzniká väčšinou veľmi pomaly a nenápadne, často v priebehu 10 - 20 rokov, takže varovné príznaky väčšinou okolie nepostrehne. Preto je začiatok liečby často oneskorený, kedy je u chorého už množstvo iných psychických i fyzických ochorení. Prvým prejavom je vyhľadávanie alkoholu nielen pri spoločenských podujatiach, ale i ako lieku. Na odstránenie zábran, strachu, depresie alebo nespavosti. Postihnutý sa často vyhýba pitiu v spoločnosti a pije tajne - sám, vtedy keď cíti potrebu. Okolie si túto fázu málokedy všimne, pretože postihnutý má vypestovanú dobrú toleranciu, nejaví príznaky opilosti a nemá problémy v práci ani v rodine. V ďalšom štádiu dochádza k telesnej závislosti, k ranným trasom a agitovanosti a odstraňovaniu týchto príznakov ďalším alkoholom (metóda "klin klinom"). Toto štádium je križovatka, z ktorej sa niektorí dokážu ešte sami vrátiť a prestať piť bez pomoci, iní sú o tom presvedčení, ale sami bez pomoci okolia to nedokážu. Alkoholik vie veľmi dobre sám pred sebou zdôvodniť prečo pije (zlý šéf, manželka, spoločenské problémy). Typický a varovný je najmä prechod od menej koncentrovaného alkoholu (pivo, víno) k tvrdším druhom, alebo k ich kombinácií. Zatiaľ čo predtým postihnutý inklinoval k jednému druhu alkoholu obľúbenej značke piva alebo vína, v tomto štádiu už vyhľadáva všetko čo obsahuje alkohol a kupuje si tzv. ploskačky (malé ploché fľaše), ktoré pre istotu nosí pri sebe pre prípad objavenia sa abstinenčných príznakov. Najnebezpečnejší typ závislosti je kombinácia alkoholu s predpisovanými liekmi na upokojenie a na spanie (napr. Diazepam alebo Rohypnol). Tam dochádza k abstinenčným príznakom dvakrát - najprv po vynechaní alkoholu, a neskôr po vynechaní benzodiazepinov s dlhším účinkom. Tolerancia je skrížená, a sám chorý potom nevie z čoho sa trasie. Niektoré spoločnosti sú voči alkoholizmu tolerantné (východná Európa), iné menej (severná Európa). Preto liečba často nezačína v tomto štádiu, ale až po vzniku problémoch v zamestnaní a v rodine, často nariadením súdu ako ochranná liečba. Mnohí epizodickí pijani sa liečia sami ambulantne Antabusom, pričom po liečbe niekoľko týždňov abstinujú. Obe skupiny si však musia uvedomiť, že ani niekoľko mesiacov trvajúca abstinencia neznamená úplne vyliečenie a obnovenie schopnosti piť s mierou. Po obnovení pitia sa znovu objavuje strata kontroly pitia. Jedinou trvalou liečbou je následná celoživotná absolútna abstinencia.


ABSTINENČNÉ PRÍZNAKY

Alkohol utlmuje centrálny nervový systém, preto u alkoholika sú niektoré funkcie zvýšené, aby ako utlmené vyzerali normálne. Po náhlom prerušení pitia dochádza k prerušeniu dovtedajšieho tlmivého vplyvu so vznikom abstinenčných príznakov. Tieto sú už prejavom fyzickej závislosti na alkohole. Ľahší stupeň sa prejavuje trasom končatín alebo celého tela, potením, búšením srdca, nepokojom a hyperaktivitou sympatikového nervového systému. Pri ťažšej závislosti sa ráno okrem trasu objavuje i napínanie na zvracanie, ktoré si postihnutý často lieči "ranným dúškom" (naprávadlom), čo je jeden z varovných príznakov vzniku alkoholizmu. 12 - 24 hodín po prerušení pitia sa u jednej tretiny alkoholikov môžu vyskytnúť epileptické tonicko-klonické záchvaty. Pri nečakanom prerušení nadmerného pitia (úraz, infekčná choroba a pod.) hrozí po 2 - 4 dňoch abstinencie riziku vzniku halucinácií a delíria tremens, závažného ochorenia, ktorého liečba vyžaduje hospitalizáciu. Delírium často začína nespavosťou, desivými snami, búšením srdca, zvýšenou teplotou a pokračuje halucináciami často pracovnými (delírium zamestnanosti). Končí hlbokým spánkom, pobytom v nemocnici, alebo dnes už zriedkavo, smrťou postihnutého. V liečbe abstinečných príznakov sa používajú aj neuroleptiká s anxiolytickým účinkom (Tiapra).


LIEČBA AKÚTNEJ OTRAVY

Ťažká jednorázová intoxikácia alkoholom môže skončiť i smrťou. Pri koncentrácii alkoholu v krvi nad 1g/l postihnutý neudrží rovnováhu, pri koncentrácií nad 2g/l je spavý, a ak je koncentrácia vyššia ako 4g/l hrozia poruchy vedomia a smrť. V predlekárskej prvej pomoci je vhodné vyvolať zvracanie a uložiť postihnutého do polohy na boku, aby nehrozilo udusenie zvratkami. Ak sa pacient nepreberá a zhoršuje sa dýchanie je potrebný prevoz do nemocnice - nevyhnutná je často i intubácia a asistované dýchanie. Po výplachu žalúdka sa podáva intravenózne 50% glukóza a tiamín. Ak bol opitý nájdený na ulici je potrebné vylúčiť i inú príčinu ochorenia, vyšetriť glykémiu, a po neurologickom vyšetrení je často potrebné vyšetrenie mozgu počítačovou tomografiou (CT) pre vylúčenie subdurálneho hematómu (krvácanie pod tvrdú plenu). Ten sa prejavuje poruchou vedomia, širšou zrenicou na strane krvácania a slabosťou končatín na protiľahlej strane (padajú rýchlejšie na podložku). Ak chorý nie je urgentne operovaný a hematóm odsatý, chorý zomiera do niekoľko hodín.


LIEČBA ALKOHOLIZMU AKO CHOROBY

V ambulantnej liečbe sa najčastejšie používa disulfiram (Antabus), ktorý sám o sebe nemá nepríjemné účinky. V spojení s alkoholom blokuje aldehyd dehydrogenázu so vznikom nepríjemných príznakov (búšenie srdca, pocit horúčavy, zvracanie). Ťažší stupeň alkoholovej závislosti vyžaduje najčastejšie hospitalizáciu, najlepšie v špecializovanom ústave. Často je potrebné liečiť kombinovanú závislosť: alkohol + drogy + lieky + hracie automaty. Po zvládnutí príznakov telesnej závislosti je dôležitá individuálna a skupinová psychoterapia. Dôležitá je zmena systému hodnôt, pracovná terapia a zdôraznenie výhod, najmä telesných, ktoré abstinencia umožňuje (zlepšenie spánku, neprítomnosť abstinenčných príznakov, zlepšenie výživy a pod.) Depresia alebo iné psychické poruchy sú častou príčinou alkoholizmu a preto sa v liečbe používajú aj antidepresíva SSRI (Citalec, Zoloft).


REHABILITÁCIA A RESOCIALIZÁCIA

Je rozhodujúcou fázou liečby, pretože rozhoduje o zaradení chorého späť do rodiny, práce a spoločnosti. Pacient i okolie si musia uvedomiť, že celoživotná abstinencia je nevyhnutná. Dôležitá je motivácia, a pri správnej rehabilitácií sa 50 - 70 % alkoholikov trvale vylieči.

OTESTUJTE SA: SOM ALKOHOLIK ?

JOHNS HOPKINSOV TEST PRE ALKOHOLIZMUS - 20 OTÁZOK áno nie

Strácate čas v práci pitím ?

Zhoršuje pitie Váš rodinný život ?

Pijete, pretože ste nesmelý v styku s ostatnými ľuďmi ?

Zhoršuje pitie Vašu reputáciu ?

Mali ste výčitky svedomia po pití ?

Mali ste niekedy finančné problémy kvôli pitiu ?
Chodíte do zlej spoločnosti a pochybných podnikov keď pijete ?

Zanedbávate kvôli pitiu rodinu ?

Sú Vaše ambície nižšie kvôli pitiu ?

Žiada sa Vám piť v určitý čas dňa ?

Potrebujete piť i na druhý deň ráno ?

Spôsobuje Vám pitie problémy so spánkom ?

Je Vaša výkonnosť nižšia v súvislosti s pitím ?

Ohrozuje pitie Vaše zamestnanie alebo podnikanie ?
Pijete, aby ste unikli z problémov a starostí ?

Pijete sám ?

Mali ste niekedy stratu pamäti v súvislosti s pitím ?

Vyhľadali ste v súvislosti s pitím lekára ?

Pijete aby ste si upevnili sebavedomie ?

Boli ste hospitalizovaný v nemocnici v súvislosti s pitím ?


Pozn.: pod pojmom pitie sa rozumie pitie alkoholických nápojov

VÝSLEDKY: Ak ste odpovedali áno na 1 otázku, je to varovanie, že sa môžete stať alkoholikom. Ak ste odpovedali kladne na dve otázky je pravdepodobné, že sa alkoholikom čoskoro stanete. Ak ste odpovedali áno na 3 a viac otázok je vysoko pravdepodobné, že ste závislý na alkohole.


NA PRIDAVANIE KOMENTAROV
MUSIS BYT PRIHLASENY ! - vpravo hore

15.04.2009 - 15:40:38
oliver
zara. to ani asi nie je o tom ci skoncil niekto s alkoholom, ale horsie je ze alkohol to chce skoncit s nim. Nema zlutovania. Treba vsak pomoct len tym co kricia POMOOOC?
15.04.2009 - 15:31:39
zara
myslim, ze niektori z tu pritomnych by sa mali nad tymto clankom naozaj zamyslet...... oni vedia koho myslim..... a recami, ze s alkoholom skoncili nikoho neobalamutia..... =(
15.04.2009 - 09:05:06
oliver
mesto v ktorom zijeme a pijeme :)
24.06.2008 - 09:58:46
easy
len co toto ma spolocne s mojim mestom?
14.04.2008 - 13:34:54
misa
haha, Oliver posledna poznamka na mna v tomto clanku...no dovi a Temko este viac...:-)))
22.03.2008 - 21:30:31
easy
hmm. co dodat.
22.03.2008 - 15:19:16
golem
poturcenec horsi turka. ja ako abstinujuci fajciar obcas trpim recidivou, tak bacha na to.
21.03.2008 - 07:59:58
easy
hehe, ja drzim vam palce. velmi sympatizujem s pijucimi a rad im nalejem. ako minule kocurikovi...len tym, ze sam uz nepijem, mam tendenciu nalievat pricasto. kocurik to vie, ze, miau?
20.03.2008 - 18:01:08
golem
uz som mešdzicasom napisal. alibizmus nenachadzam, nech patram sebeviac, mentorstvo mozno, ale to je vec publika. kto ma usi, nech pocuva ;)
20.03.2008 - 17:25:08
oliver
goli,mal si napisat clanok, ale v poho argumentacia s troskou alibizmu. Ale za to velmi mentorske :))
20.03.2008 - 16:37:39
golem
este nieco: len malo umelcov zivota si dokaze udrziavat krasny salonspic, popijaju uz od rana, ale zlahka, noblesne, lebo ked ma clovek malicko pod capicou, svet je bez debaty krajsi, jeho pozorovatel uvolnenejsi, obrazotvornost slobodnejsia a laska sladsia. preto mnohi umelci prepadnu tomuto kuzlu.
20.03.2008 - 16:33:47
golem
...napenenu casu piva a raz za cas z roztopase zopar panakov uslachtileho destilatu 52%. mozem, lebo s tym nemam problem. viem kedy dost, mam nad tym jednoducho kontrolu a nadhlad. nie som zavislak. ti, co uz prekrocili rubikon (sami viete, koho sa to tyka) mate len dve cesty: cestu neodvratnej devastacie sameho seba konciacu demenciou, cirhozou pecene a socialnou izolaciou, alebo cestu tristnej abstinencie bez moznosti kulturne popijat ako clovek a sprijemnit si tak zivot.
20.03.2008 - 16:28:31
golem
poviem vam, co si o chlaste a chlastani myslim ja: je to predovsetkym starobily spolocensky zvyk a frci v nom cela kulturna europa. knazi piju omsove vino, cognac je fajn digestiv a sprievodca disput v panskom saloniku pri cigare, pivo zahasi smad za horuceho leta a tak podobne. a to uz nehovorim, aky gastronomicky orgazmus zazijete, ked susto grilovanej husecej pecene foie gras zapijete hltom stareho tokajskeho, alebo znameniteho ladoveho vina. chlast je jednoducho kulturny vydobotok a len zufalci s nim zaobchadzaju ako pyromani s ohnom. nebudeme sa predsa klepat v zime pri vyhasnutom krbe len preto, ze niekto ma podpalacske sklony. a tak je to aj s alkoholom. zufalci, co maju geneticku predispoziciu a sklony vybudovat si na nom zavislost si musia dat s nim pokoj. jednoducho nevedia pit s mierou a labuznicky, prilezitostne a s noblesou, tak nesmu pit vobec. ja si naopak v klidku dam vecer stopku grand marnier, za steakom pohar robustneho barikovaneho bordeaux, za pecenym prasiatkom na
20.03.2008 - 08:59:01
oliver
:)) misi ja som spravny partner, a aj Temko sa ma na teba pytal, ze aj on by bol vhodny darca :)))))
20.03.2008 - 08:05:39
misa
ale ved ja viem,ze si nevyberiem. Ale vyberiem si cas kedy budem chciet to dieta, snad budem mat toho spravneho partnera na to, ostatne mam.Uz teraz sa tesim:-)
19.03.2008 - 19:42:58
frufru
a aj ked budem sama, budem rada ze ju mama
19.03.2008 - 19:42:33
frufru
byt matkou je najkrajsie co v zivote som dosiahla, a nelutujem to iked som vela toho obetovala, iked to boli iba rozmary zivota. takze vlastne nic. ked som cakala rebeku, tak som si povedala, ze iked nahodou budem sama si ju urcite necham, ale som rada, ze je pri mne olino, lebo je rada aj bibi.
19.03.2008 - 17:54:13
oliver
syna si chod kupit do tesca :) pohlavie si nevyberies rovnako tak ako si dieta nevyberie svojich rodicov
19.03.2008 - 14:24:30
misa
Oli to ja v plane ani nemam,zit len pre seba. Aj ja chcem mat dceru ale najskor syna..:-)
19.03.2008 - 12:24:19
easy
hehe. horsie by bolo, keby hovno stalo za zivot.
19.03.2008 - 10:18:58
oliver
Mojej dcere som zabezpecil vsetok luxus - dal som jej vlastnu matku :) misi - urcite to bude stat za to, lebo inac zivot ktory zije clovek len kvoli sebe stoji za hovno.
19.03.2008 - 08:46:03
rivi
to sa nikdy neda vediet dopredu, da sa to len risknut...otazkou je skor to, ci nam ten dotycny, alebo dotycna stoja za ten risk
19.03.2008 - 08:33:54
misa
Ja by som obätovala keby som vedela,ze to bude stat za to
18.03.2008 - 15:24:34
frufru
tak tak misi, ale ci clovek chce obetovat cast svojich sil ???
18.03.2008 - 15:22:52
frufru
poznam to, sice bolo to davno ked som bola opita, ved rebeka mi zmenila moj zivotny i stravovaci zabehnuty sistem a tiez mi nechyba opica:))))))))))
iked sa musim prizna chyba mi prazdna a bezstarostna hlava toho vecera. no co, pockam si a aj to pride:))))))))
17.03.2008 - 20:13:26
easy
A - niekdy tak sledujem kamošov ako sa spíjajú - a menia sa na gumkáčov a tie blbé reći naberajú na blbosti a oni sa tvária viac a viac ako majitelia universa. Ale z minúty na minútu sú blbší a blbší a to mi teda nechýba, naopak ma to hrozne otravuje. A tak buš od nich prchám, alebo im škodoradostne nalievam pozorujúc, kedy sa zlomia. A oni potom idú spať, z huby im razí taká alkoholová polotyčka...a aj chutí...a v noci ich trápi kyselina a ráno častokrát napínajú sa a dávia pod seba a potom celí sprostí motajú sa, až kým klin klinom nevyrazia. Uff. Ťažký život, ale zato lacný.
17.03.2008 - 20:09:06
easy
viem, že na tému alkohol treba diskutovať vážne a sypať si adekvátny popol na hlavu a uvedomelo sa kajať...ale ja Vám musím povedať, že mna na alkoholizme nevadilo nič, len keď mi bývalo zle. Keby mi moje okolie okolie bolo bývalo fandilo, istotne by som neprestal. Ale moje okolie mi nefandilo a ja som voľky nevoľky prestať musel...Veru...Ale teraz to oceňujem, ono to príde po pár mesiacoch. Ale niekedy sa nudím :). Ale už sa nenapijem, na to sa mám príliš rád. A hlavne - už nie som taký...kokot...ako som býval.
17.03.2008 - 17:38:33
chrobacik
suhlasim s tebou frufru. alkoholik vie že je závislí, ale je jednoduchšie pokračovať ako niečo zmeniť a trochu sa potrápiť a prekonať sám seba. Radčej bude piť, ved ked pije je mu jedno či je sám alebo nie. Len ked dojdu peniašky na alkohol a človek vytriezvie potom už je realita iná.
17.03.2008 - 16:00:15
misa
mali sme v rodine babku alkoholicku, nemala dobry zivot ale mala dedka.Potom co zomrel jej bolo vsetko jedno,ostala sama vo velkom dome s palenkami.Viem co nam ako deckam narobila zla,ja si este pamätam to dobre ked nepila.Ku skonku jej zivota si uvedomila co nam narobila aj to povedala,ze nemala tolko pit,nebolo to spravne.Ale kazdy by mal tomu predist.
17.03.2008 - 15:58:02
misa
hlavne treba mat na to nervy...a nikde neni zaruka,ze tie nervy co obetujes, ti ostanu a vsetko sa obrati na dobre..
17.03.2008 - 15:08:42
frufru
podla mna to o sebe vedia, lenze pred druhymi si to tazko priznaju, hanba ich k tomu brani, takze na nich treba ist inak ako my si prajeme, ciest je vela, ale ta prava len jedna, kazdy clovek je osobnost a ina natura, ale aj ja som na to asi makka. a hlavne s tym clovekom treba byt viac ako jeden den aby sa dal na nieco take. :)(((((((((
17.03.2008 - 14:27:50
oliver
miska , lenze ty to vies o niekom az velmi dobre :) nikomu vsak nepomozes, kto nekrici o pomoc
17.03.2008 - 12:52:56
misa
lenze alkoholici to o sebe nevedia,co je to najhorsie.
17.03.2008 - 12:44:07
golem
ako audio stopa by sa hodil abstinent od pary ;)
16.03.2008 - 21:03:41
osarchadim
Majster Alkohol je vyborna kniha
16.03.2008 - 21:02:20
osarchadim
fuj pravdivy clanok.

« novší článok - chronograf
» starší článok - Horský park sa mení na lunapark

• vráť sa - články danej kategórie
(c) copyright'2005 EasyNET - all rights reserved - admin

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0